Danish Seamens Church                                                 
104 Osborne Street
HU1 2PN
Hull, UK
Tel. 
 +44 1482 225469
email: hull@dsuk.dk

Daglig leder/Business manager:
Charlotte Theill
mobile: 07415 066855

Pastor:
Johanne Nørtoft Thomsen
Den Danske Kirke, London
​Tlf +44 (0)75 1170 0280​

jnt@km.dk

 

How to find us click here                                                               

 

******************************
We are very sorry to announce that we have had to cancel all events at the church for the time being due to Coronavirus.

We look forward to welcoming you back again as soon as possible.

In the meantime stay safe and well.

******************************

ITV News in Danish Church

https://www.facebook.com/1552918123/posts/10220804106923160/

 

*******************************

Nytårskur 2020

The traditional New Years party were celebrated Sunday 5th January.

******************************

Se interview med Charlotte om Danish Church

 

https://www.facebook.com/webelieveinhull/videos/425816524954033/

*******************************
There has been a part of Denmark in Hull for nearly 150 years - but it is in danger of going

From Hull Daily Mail

https://www.hulldailymail.co.uk/news/history/been-part-denmark-hull-near...

*******************************

Ny daglig leder/New manager

Fra 1. august er Charlotte Theill nsat som den daglige leder af The Danish Church.
Det bliver Charlottes opgaver at føre huset ind i en ny epoke, hvor der ikke mere er nogen bosiddende præst. Det betyder, at huset stadig vil være samlingssted for mennesker med relationer til de nordiske lande. Herudover vil huset fremover blive tilbudt i større omfang til lokale aktiviter arrangeret af mennekser og foreninger i Hull. Det kan f.eks. være møder, foredrag, musikaktiviteter og private fester.

From 1 August, Charlotte Theill s employed as the general manager of The Danish Church.It will be Charlotte's job to lead the house into a new era where there is no residing priest anymore. This means that the house will still be a gathering place for people with relations to the Nordic countries. In addition, the house will in future be available to a greater extent to local activities organized by people and associations in Hull. It can e.g. be meetings, lectures, music activities and private parties.

*******************************

Midsummer

Successful Skt. Hansfest

​ 

See photos Here

*******************************

Korstævne

Med masser af fællessang

About 100 people joint a successfull choir event sunday afternoon. 6 choirs from Hull made wonderful performances. Some of them even with a bit of singing in Danish. And they all made the audience joining in with their singing.
​See more photos here

********************************

New order of business

Vi kan nu informere om den grundlæggende beslutning fra EGM 7. april 2019.

Denne resolution blev godkendt:

"At aktiver og virksomhed tilhørende Kirkerådet ved St Nikolaj Dansk Kirke i Hull indarbejdes i en velgørende organisation med tilsvarende objekter og forfatninger og ellers som foreskrevet af og underlagt Godkendelseskommissionens samtykke."

 

Forklarende bemærkninger:

Efter DSUK's beslutning om at ophøre med direkte økonomiske bidrag til Kirken i Hull med virkning fra 1. januar 2019 har Kirkens Råd besluttet, at det er i Kirkens overordnede interesse at arbejde i fremtiden i nært samarbejde med Kirkens Trust, som ejer kirkens jord og bygninger.

 

Ydermere for at rådsmedlemmerne kan føle sig lovligt sikre i deres aktiviteter, anbefaler Kirkerådet med enstemmig beslutning til Kirkens medlemmer, at Kirkerådet skal indarbejdes som en velgørende organisation.

 

Dette vil gøre det muligt for Kirkerådet i denne nye indarbejdede struktur at udføre bestemte aktiviteter og ansvarsområder, som det ikke har været nødvendigt at foretage tidligere, f.eks. Ansættelse af personale.

 

Under forudsætning af at resolutionen bliver vedtaget på EGM, vil Kirkerådet arbejde sammen med sine rådgivere for at sikre en jævn overgang og opnå charitykommissionens samtykke til at gøre det muligt for Kirken at optimere de muligheder, der er til rådighed for det, og skabe trivsel i fremtidige år.

 

********************************