I den bibelske beretning om de vise mænd fra Østerland fortælles der, at de gik efter en stjerne, fordi de havde hørt, at den ville føre dem til en konge. Men de endte med at finde et nyfødt barn i kummerlige omgivelser

Når vi andre her ved nytårstide tænker på, hvad vi nu skal gå efter i det nye år. Så er det første man kommer på vel ikke en stjerne. Næh, så ville vi nok hellere gå efter noget mere jordisk, som f.eks. noget af dét, disse ”Vise mænd” havde i deres gaveæsker. Guld, røgelse og Myrra.

Men der er nok ingen tvivl om, at vi alle sammen mere eller mindre – og uden at sige det så højt – går efter guldet. For guld er jo både penge og prestige.

Men man kunne jo også vælge at gå efter Myrraet, for det er der alligevel ikke rigtig nogen der ved, hvad er.  Og SKAL man absolut gå efter noget? ku’ man også spørge.

I efterhånden mange år, har det, som nogle kalder ”selvudviklingsindustrien” prædiket om, at man skal sætte sig nogle mål at gå efter.

 • Så man virkelig kan mærke sig selv og mærke livet.
 • Man skal tænke positivt
 • man skal mærke efter og følge sin mavefornemmelse
 • man skal udforske og udfordre sig selv  
 • man skal lære at forstå og stå ved sine følelser o.s.v.
 • Altså: Man skal lissom søge ind i sig selv.

Og det kan man så i diverse bøger og på diverse kurser lære en masse raffinerede teknikker til.  Ja, og egentlig går det vel i sidste instans ud på at man skal lave om på sig selv / for at blive sig selv. - - Og det lyder jo egentlig tosset. Der er dog nok ingen tvivl om, at der er mange, som herigennem har lært nogle teknikker, som har hjulpet til større selvværd og større velvære. Så det her må ikke opfattes som en nedgørelse af den slags.

Men der nok desværre også mange, der har prøvet både det ene og det andet, og blevet slemt skuffede.

Men nu er der en ny trend. Nu skal det være slut med alt det selvføleri. I hvert fald ifølge psykologiprofessor Svend Brinkmann, som i 2014 fik udgivet en bog, som har været iblandt de mest solgte bøger i 2015. ”Stå fast” hedder den. Og den giver nogle anvisninger, som det måske kunne være værd at gå efter i 2017.

Han siger bl.a.:

 • Hold op med at mærke efter i dig selv.
 • Fokuser på det negative i dit liv.
 • Tag nej-hatten på.
 • Undertryk dine følelser.
 • Fyr din coach.

Og det lyder måske osse tosset. Ja, man kan måske sige, at det svarer lidt til at gå efter Myrraet, som ingen rigtig ved hvad er.

Men en af Svend Brinkmanns hovedpointer er: Se udad mod naturen og medmennesket. Det er dér livet findes. Det findes ikke inde i dig selv. Når du ser ud på livet i verden ser du alt det gode og glædelige, som du kan lade dig inspirere af – og du ser alt det negative og ulykkelige, som du med de evner, du nu har, kan gøre noget for at forandre.

Og det svarer måske egentlig til at løfte blikket og gå efter stjernerne.

 

English

In the Gospel for this first Sunday of the new year, we have heard of some so-called wise men who were travelling from the Far East to the Middle East.

They went after a star because they had heard that it would lead them to a king. But they ended up finding a child in miserable surroundings.

When the rest of us here at New Years time think about what we should go for in the new year. First thing may not be a star. No, we would probably rather go for something more earthly, such as something of what these "wise men" had in their gift boxes. Gold, frankincense and myrrh.

But most of us would probably - without saying it that high - go for the gold. For gold is both money and prestige.
But you could also choose to go for the Myrrh, there is nevertheless not really anyone who knows what that is. And do you really have to go for something? one could ask.

A Danish psykologist says NO. You should stop all that looking into your self in order to find out who or what you are.

He says:

- Stop soul-searching yourself.

- Put focus on the negative in your life.

- have the courage to say no.

- Suppress your feelings.

- Sack your personal coach.

Look outward against nature and fellow human beings. That is where life exists. It does not exist inside yourself. When you look at life in the world you can see all the good and joyful as you can be inspired by - and you see all the negative and unhappy, that with the skills you may have, you can do something to change. The psychologist says.
And that may be a bit like looking up and go for the stars.