Med den nye hjemmeside forsøger vi at forbedre vores kommunikation til de mange danske, som bor i det nordøstlige England og til alle, som føler en tilknytning til Dan danske Sømandskirke i Hull. Nogle bor i nærheden, og har mulighed for at besøge kirken ofte. Og det håber vi meget, at I vil. Men de mange søfolk, og de mange danske, som bor langt herfra skal også være orienteret om, hvad vi kan tilbyde.

For søfolk, der anløber havnene ved Humberfloden, er et besøg på skibene af sømandspræsten en mulighed for at få informationer om området, få danske bøger, film eller aviser, og en personlig samtale, hvis der er behov for det. Præsten vil, når der er mulighed for det komme på besøg på de danske skibe, når de er i en af vore havne. Men der er også mulighed for at kontakte præsten på telefon, SMS eller mail.

For fastboende  og folk, der er beskæftiget ved vindmølleindustrien er der mulighed for at bruge kirken. Det kan ske i vore åbningstider, hvor vi tager imod i cafe’en. Her kan man for en beskeden pris købe en kop kaffe og nyde Anette og Charlottes hjemmebagte kager/småkager. Vi har et stort udvalg af tidsskrifter især rettet mod danske og søfolk. Og vi er altid parate til en hyggelig snak på dansk som på engelsk.

Hver anden weekend har vi åbent. Om lørdagene tilbyder vi danskundervisning såvel for nybegyndere som for lidt viderekomne. Vi tilbyder dansk frokost fra 12-14. (der er endvidere mulighed for parkering ved kirken mens man evt. går på indkøb i Hull). Om søndagen er der gudstjeneste. Der foregår efter danske skikke, men med tekster og resumè af prædiken på engelsk, hvis der er behov for det. Der bliver serveret frokost efter gudstjenesten, og der er mulighed for hyggeligt samvær.

I kirkerådet har vi talt om, at vi i begyndelsen af 2017, vil forny vores gudstjenestepraksis, således at der en søndag om måneden knyttes en event til gudstjenesten. Det kan være visning af en af de nyeste danske film. Det kan være et arrangement for familier, hvor gudstjeneste og aktivitet er særligt børnevenlige. Det kan også være en udflugt til et af de skønne steder i Yorkshire.

Det at gå til gudstjeneste føles nok for mange fremmed og måske også uvedkommende. Vi vil forsøge at gøre vore gudstjenester lettere tilgængelige, således at ritualerne bliver mere forståelige og at teksterne bliver udlagt/forklaret med en livsnær og aktuel vinkel.

Som nævnt i indledningen er den nye hjemmeside en vigtig del af vores kommunikation med mennesker med tilknytning til Danmark. Her vil man kunne finde informationer om de ting, der foregår ved kirken. Men vore opslag på Facebook vil være et ”frontvindue”, hvor der vil blive opslået aktuelle nyheder og informationer. Herfra kan man klikke videre til hjemmesiden for at få tingene mere detaljeret beskrevet.

Denne ”Pastors blog” vil jævnligt blive fornyet med aktuelle kommentarer og lidt dyberegående betragtninger om livet og dagligdagen.

Foreløbig glæder vi os til at se rigtig mange til julemarkedet den. 25.-26. november.

Med venlig hilsen

Arne