Før det begyndte,
var der nok ikke

bare ingenting.
Det har været mørke og kulde

–     elementerne: Vand, jord, ild og luft
har pisket rundt i ét kaos. 
- og der har sikkert været
en allerhelvedes larm.

Men der har ikke været noget,
der var værd at snakke om.

Derfor var der ingen ord.

- og der var ingen lys
der var ikke noget, der kunne gro
Der var ikke noget,
der kunne hverken se
eller høre eller føle.
Og under de omstændigheder
var liv en umulighed.

For liv kræver lys,
liv kræver varme
liv kræver plads til udfoldelse
liv kræver orden i elementernes kaos
liv kræver liv omkring sig
liv kræver, at der er noget andet liv

- noget andet liv,
der kan hjælpe med at stoppe larmen,
når elementerne ikke kan styre sig.

Da det var ved at begynde
Var det Gud,
der blæste en storm
hen over elementernes kaos.
Og den blæste, så ilden blev gjort fri
Til at lyse og varme.
Det var som et mægtigt ord, der råbte:
Bliv liv  -  og der blev liv

-       eller der begyndte at blive liv,
for det er egentlig aldrig blevet færdigt.
Og det bliver det nok først når Gud vil.

Men da livet var modent til det
Blev ordet lagt i menneskers mund.
Og mennesker brugte det
til at skabe sig med
at skabe sig
som om det Gud har skabt
ikke er godt nok

-       Ordet blev brugt
til at skabe forbandelse og had
- og undertiden til at lave
en allerhelvedes larm

Men også til det, som Gud ville:
At skabe kærlighed og glæde.

Men det ord,
der i begyndelsen
skabte himmelen og jorden

-       og dermed alle ting
det blev - da tiden var moden

kød og tog bolig iblandt os.
Og i ham så mennesker Guds herlighed.
Den herlighed, der med kærlighedens inspiration

og glæde og langmodighed
holder elementernes kaos på afstand

For ordet, der skaber liv er i ham, der sagde:

”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.

Ordet er
i menneskets mund
gennem alle tider
blevet brugt en hel del til alt det,
der ikke er værd at snakke om.
Men det er også – og heldigvis mest -  blevet brugt
til at skabe lyse timer
og vækst i menneskers liv.
- det er blevet brugt til trøst og glæde
til at takke og lovsynge