Arnes afskedstale:

Om lidt skal vi synge sangen om Linedanseren. Det er en af mine favoritter. Og det er en meget populær sang i Danmark.
Den er skrevet af en dansk efterskolelærer – men også inspireret af en tegning af Storm P, hvor en klovn jonglerer af sted på en line.
Og i kommentaren dertil siger Storm P. at livet er lidt som i et cirkus, hvor en klovn kommer ind bukker høfligt, og klovner lidt rundt – bukker og går ud igen. Sådan er menneskelivet lidt – ja menneskelivet er lidt af en linedans, hvor de handler om at holde balancen.
Men det ku såmænd osse være betegnende for min tilstedeværelse her i huset i de sidste 3 år. For her har jeg jo osse klovnet rundt og lavet meget andet end lige det at være præst.
Og det har jeg hygget mig gevaldigt med. Men især har jeg hygget med at være sammen med alle jer, som har kommet her i huset.
For en uges tid siden blev jeg interviewet til Radio Humberside. Og da blev jeg spurgt, om der var noget jeg især vil huske her fra Hull. Mit svar var uden tøven, at det er alle de fantastisk dejlige mennesker, jeg har haft med at gøre her – både af dansk og engelsk herkomst. – Og så sagde jeg osse, at nu vil jeg tage ud i verden og fortælle, at Hull er et vidunderligt sted.
Men for huset her kan man vel også sige, at dagen i dag markerer afslutningen på en æra og begyndelsen på en ny.
Man kan sige, at den linedans, der har varet lidt mere end 150 år nu fortsætter – men måske med en ny balancestang.
Den danske Sømandskirke har holdt balancen gennem alle disse år ved hjælp af alle jer, der har villet, at dette her skulle være et sted for mennesker med tilknytning til Danmark.
Og I har jo ønsket, at det skal fortsætte. Selv om det nu ikke mere handler om af være Sømandskirke, er der stadigvæk en god flok, der med Charlotte i spidsen vil balancere videre som et Dansk/Nordisk hus. Og nu vil man tilbyde folk her fra Hull at bruge huset til arangementer og aktiviteter.
- Det vil jeg ønske jer al mulig held og lykke med.

in English;
In a little while, we should sing the song about the Line Dancer. It's one of my favourites. And it is a very popular song in Denmark. It was written by a Danish teacher - but also inspired by a drawing of Robert Storm Petersen, where a clown juggles on a line. And in the commentary, Storm P. says that life is a bit like in a Circus, where a clown comes in, bends politely, jumps around and clowns a little - bends and goes out again. That's a bit like how human life  - yes, human life is a bit of a "line dance" where it's all about keeping the balance.
But this could also signify my presence here in the house for the last 3 years. Because here I have also clowned around and done much other than just being a priest. And I have enjoyed this immensely. But I especially enjoyed being with all of you who have been coming here in the house.
A week ago I was interviewed by Radio Humberside. And then I was asked if there was anything I particularly want to remember here from Hull. My answer was without hesitation all the wonderful people I have met here - both of Danish and English origin. - And then I told that now I want to go out and tell the world that Hull is a wonderful place.
But for the house here one can also say that today marks the end of an era and the beginning of a new one. You could say that the "line dance" that has lasted just over 150 years now continues - but perhaps with a new balance bar. The Danish Seamen's Church has kept its balance throughout these years with the help of all of you, who have wanted this to be a place for people connected to Denmark. And you have wanted it to continue, even though it is no longer about being a Sailor's Church, there is still a good group of people that, with Charlotte at the forefront, will balance further as a Danish / Nordic house.
And now people from Hull will be offering to use the house for events and activities.
I wish you all the best of luck​

English part of the speach:

What I will like very much to say in English is a very warm THANK YOU – to everybody for everything.
These three years have really been a great experience for me. And also for my family, who have enjoyed coming here pretty often. And a lot of friends and people from Denmark have enjoyed coming to visit the house and experiencing the beautiful Yorkshire.
A lot of things have been going on in the house over the years. Just to mention some of the things: We used to have opening hours three afternoons a week. Most of these afternoons no one came in. But especially on Thursdays big or small group came in for coffee. We had some fun in the best Danish “Hygge” style. We were discussing Brexit and football and other stupid things and we had a good laugh.
We have had these Saturday Lunch where different people came in for some good Danish specialities and a chat.
We have had Sunday services some times with hardly a handful – others with a full house. That was especially when the service was in connection with a party with food and drink served.
And we have had these traditional parties where people have been coming for nearly all over East Yorkshire and North Lincolnshire.
I’m sure some of these traditions will continue, and new traditions and activities will come up.

We will still be here for a couple of weeks. I am looking forward to coming home to my family and friends in Denmark. But I’m very sad to leave Hull and all my friends here.  I will miss you

And finally, I will just say: Don’t forget to give Love and care to each other – and don’t forget to have fun.

So Farewell for now – and God bless you!